Checklist

Zjistěte stav energetického managementu v budově.

Benchmarking

Porovnejte spotřebu energie s obdobnými budovami.

Rozcestník

Rozcestník šetrného stavebnictví

Projekt zaručených úspor EPC pro objekty města Kolína

Jedná se o 14 různě užívaných objektů sdružených do jedné smlouvy o energetických službách se zaručenou úsporou. Do úsporných opatření bude investováno 30 mil. Kč splácených přímo z úspor.

Zvolené objekty města zahrnují 9 základních a 2 mateřské školy, radnici, společenský dům a tzv. Malý zámek. www.mukolin.cz

Dodavatel: ENESA a.s., člen ČEZ ESCO www.enesa.cz, www.cezesco.cz
Realizace: 2018


Realizovaná opatření
Modernizace kotelny nebo výměníkové stanice
Instalace systému individuální regulace vytápění
Instalace moderního úsporného osvětlení
Nový nucený systém větrání s rekuperací v jedné ze škol


Výhody projektu

 • Česká republika je průkopníkem při zadávání projektů EPC po větších skupinách různých budov jednoho zřizovatele sdružených do jednoho balíku. Na všechny budovy je uzavřena jedna společná smlouva přímo se zřizovatelem, v tomto případě s městem Kolín.
 • Výhodou je, že ve větším balíku objektů se zprůměrují možné individuální odchylky od projektovaných úspor, takže je větší přesnost stanovení celkové garantované úspory.
 • Pokud je v balíku alespoň jedna větší budova s velkou spotřebou a výhodným poměrem mezi investicí a úsporou, lze do projektu zařadit i objekt, který by samostatně jen z úspor financovat nešlo. Nebo se takto dá instalovat opatření zlepšující prostředí, které ale nepřináší úsporu, jako například nucené větrání ve škole.
 • Organizovat jedno větší zadávací řízení je mnohem levnější než jich organizovat čtrnáct menších. A to jak pro zadavatele, tak i pro všechny účastníky.
 • Více informací na https://bit.ly/2xKlacq 


Ekonomika projektu

 • Investice necelých 30 mil. Kč s jednorázovým příspěvkem města 4 mil. Kč
 • Každoroční garantovaná úspora energie 2,6 mil. Kč, 5300 tun CO2 a úspora vody o objemu jednoho olympijského bazénu
 • Návratnost pod 12 let

 

V jakých případech lze takový projekt využít?

 • Sdružování objektů do větších balíků při zadávání zakázek na EPC je v České republice hodně rozšířený způsob, který se osvědčil.
 • Využívá se na úrovni měst a krajů. Je to i příklad pro menší obce s malým počtem malých budov s nízkou spotřebou energie, kde se potenciál pro projekty návratné pouze z úspor hledá těžko.
 • Alternativou může být ještě kombinace EPC se zateplením podpořená dotací z OPŽP, kde ale je procesně jednodušší slučovat do balíku pouze budovy způsobilé pro podporu, nebo řešit každou budovu individuálně.

 

Infolist o projektu je součástí katalogu Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách, ke stažení zde.

Přihlásit se

Zapomenuté heslo