Checklist

Zjistěte stav energetického managementu v budově.

Benchmarking

Porovnejte spotřebu energie s obdobnými budovami.

Rozcestník

Rozcestník šetrného stavebnictví

Co je EnMS

Energetický management zahrnuje procesní, systémová a realizační opatření, a to beznákladová nebo nízkonákladová. Cílem je snížit spotřebu energie a provozní náklady, ovšem ne na úkor kvality vnitřního prostředí a komfortu uživatelů.

Kontinuální proces Energetického managementu sestává z následujících fází:

 • měření spotřeby energie a dalších dat
 • analýza dat a stanovení potenciálu úspor energie možnými opatřeními
 • interní rozhodovací proces a výběr vhodných opatření k realizaci
 • investice a zavedení opatření
 • měření reálného dopadu realizovaných opatření
 • analýza skutečného dopadu a porovnání s původními předpoklady
 • aktualizace dat a energetické koncepce/strategie/plánu úspor společnosti

Energetický management zahrnuje procesní, systémová a realizační opatření, a to beznákladová nebo nízkonákladová. Cílem je snížit spotřebu energie a provozní náklady, ovšem ne na úkor kvality vnitřního prostředí a komfortu uživatelů.

Zavedení energetického managementu je systémovým a investičně nenáročným krokem. Cílem je postupné dosahování významného snížení provozních nákladů a zlepšení organizace práce. Zavedení energetického managementu je v některých případech vyžadováno legislativou nebo v rámci dotačních titulů.

Energetický management je mj. definován normou kvality ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií. V souladu s touto normou je možné konkrétní systém hospodaření s energií organizace certifikovat.

 

Podpora financování energetického managementu

Program Efekt MPO nabízí dotační prostředky pro podporu praktického zavádění energetického managementu nebo zpracování podkladových materiálů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC. Na projekty EPC je dále možné získat i investiční dotaci.

Současná podpora se vztahuje na tyto typy projektů:

Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC (aktivita 1C)

 • investiční dotace pro veřejné subjekty na opatření v oblasti renovace technologických zařízení s dobou návratnosti delší než 10 let a řešené metodou EPC

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (aktivita 2D)

 • neinvestiční dotace pro podnikatele, kraje a města nad 10 tis. obyvatel
 • dotace na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), na přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie
 • nehradí se certifikace ISO jako taková

Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC (aktivita 2E)

 • neinvestiční dotace pro vybrané veřejné subjekty
 • dotace zejména na analýzu vhodnosti objektů pro realizaci energeticky úsporného projektu metodou EPC a případně

Více o těchto možnostech podpory naleznete přímo na webu programu MPO Efekt.

Další programy investiční i neinvestiční podpory projektů jsou přehledně popsány na portálu Renovuj dům aliance Šance pro budovy. 

 

Co je EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba umožňující realizovat úspory výdajů v energetickém hospodářství obvykle bez nutnosti vynaložení potřebných investičních prostředků zákazníkem v době instalace opatření. Představuje metodu, na základě které ESCO (tj. poskytovatel energetických služeb) nabízí komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka s tím, že za objem úspor smluvně ručí. Služby zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu a realizaci opatření, výcvik obsluhy zařízení a obvykle i zajištění financování projektu. Pro celý projekt od začátku do konce je vybrán jen jeden “dodavatel“, který zpracovává projektovou dokumentaci, instaluje navržená opatření, zejména smluvně garantuje objem dosažených úspor.

Přihlásit se

Zapomenuté heslo