Benchmarking

Porovnejte spotřebu energie s obdobnými budovami.

Informace o budově

 • Typ budovy
 • Rodinný dům
 • Bytový dům
 • Administrativní budova
 • Budova pro vzdělání
 • Budova pro ubytování a stravování
 • Budova pro obchodní účely
 • Budova pro kulturu
 • Budova pro zdravotnictví
 • Výrobní hala
 • Sklady a logistická centra

Zvolte převládající účel využití budovy.

Jedná se pouze o informativní údaj. Např. "byty" nebo "prodejní plochy". Jedná se pouze o informativní parametr nevstupující do výpočtu.

Jedná se o pronajímatelnou podlahovou plochu včetně např. uzavřených vnitřních parkovacích ploch a skladů.

Zadejte, kolik % z celkové podlahové plochy zaujímá plocha pro převládající účel využití (včetně např. uzavřených vnitřních parkovacích ploch a skladů). Hodnota je obvykle 100%. Pouze u víceúčelových budov bude hodnota menší (například kombinace administrativní funkce s rezidenční nebo prodejní). Jedná se pouze o informativní parametr nevstupující do výpočtu.

Zadejte, kolik % z celkové pronajímatelné plochy je v zadávaném období skutečně využíváno (tj. pronajato).

Zadejte odpovídající počet hodin využití budovy za běžný týden.

Způsob zadání dat

 • Způsob zadání dat
 • 1) Podle energonositelů
 • 2) Podle využití

1) Znám reálné spotřeby podle energonositelů - elektřina, zemní plyn, teplo (tj. například hodnoty z faktur)
2) Znám reálné spotřeby podle využití - vytápění, chlazení, příprava teplé vody, osvětlení atd. (tj. například z Energetického auditu nebo Energetického posudku, NIKOLIV z Průkazu energetické náročnosti budovy)

1) Podle energonositelů

Rok 2023

Roční spotřeby podle energonositelů

Zadejte hodnotu v MWh. Pro přepočet z GJ použijte 1 MWh = 3,6 GJ.

Zadejte hodnotu v GJ.

Zadejte hodnotu v GJ.

Roční náklady podle energonositelů

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Rok 2022

Roční spotřeby podle energonositelů

Zadejte hodnotu v MWh. Pro přepočet z GJ použijte 1 MWh = 3,6 GJ.

Zadejte hodnotu v GJ.

Zadejte hodnotu v GJ.

Roční náklady podle energonositelů

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Rok 2021

Roční spotřeby podle energonositelů

Zadejte hodnotu v MWh. Pro přepočet z GJ použijte 1 MWh = 3,6 GJ.

Zadejte hodnotu v GJ.

Zadejte hodnotu v GJ.

Roční náklady podle energonositelů

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

2) Podle využití

Zadávejte průměrné přepočtené spotřeby za poslední 3 ucelené roky (např. z evidenčního listu energetického auditu nebo energetického posudku) a v roletovém menu zvolte příslušné energonositele.

Průměrné přepočtené spotřeby a náklady

Vytápění

 • Vyberte energonositele
 • Elektřina
 • Zemní plyn
 • Teplo

Zadejte hodnotu v MWh. Pro přepočet z GJ použijte 1 MWh = 3,6 GJ.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Příprava teplé vody

 • Vyberte energonositele
 • Elektřina
 • Zemní plyn
 • Teplo

Zadejte hodnotu v MWh. Pro přepočet z GJ použijte 1 MWh = 3,6 GJ.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Chlazení

 • Vyberte energonositele
 • Elektřina
 • Zemní plyn
 • Teplo

Zadejte hodnotu v MWh. Pro přepočet z GJ použijte 1 MWh = 3,6 GJ.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Větrání a úprava vlhkosti

Zadejte hodnotu v MWh. Pro přepočet z GJ použijte 1 MWh = 3,6 GJ.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Osvětlení

Zadejte hodnotu v MWh. Pro přepočet z GJ použijte 1 MWh = 3,6 GJ.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Ostatní technologická spotřeba

 • Vyberte energonositele
 • Elektřina
 • Zemní plyn
 • Teplo

Zadejte hodnotu v MWh. Pro přepočet z GJ použijte 1 MWh = 3,6 GJ.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Ztráty ve zdroji a rozvodech

Zadejte hodnotu v MWh. Pro přepočet z GJ použijte 1 MWh = 3,6 GJ.

Zadejte hodnotu v tisících Kč.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Napište hodnotu uvedenou na rozhraní mezi šipkami C a D v průkazu energetické náročnosti budovy.

Napište hodnotu z černé šipky v průkazu energetické náročnosti budovy.

 • Třída energetické náročnosti budovy
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Uveďte písmeno charakterizující třídu budovy.

Dílčí měrná dodaná energie:

Napište hodnotu z černé šipky v průkazu energetické náročnosti budovy.

Napište hodnotu z černé šipky v průkazu energetické náročnosti budovy.

Napište hodnotu z černé šipky v průkazu energetické náročnosti budovy.

Napište hodnotu z černé šipky v průkazu energetické náročnosti budovy.

Napište hodnotu z černé šipky v průkazu energetické náročnosti budovy.

Napište hodnotu z černé šipky v průkazu energetické náročnosti budovy.

Souhrn

Co je Benchmarking a k čemu slouží?

Cílem aplikace Benchmarking je správcům a uživatelům budov snadnou a rychlou formou ukázat, jak si jejich budova stojí z hlediska energetické náročnosti. Srovnání s typově podobnými budovami má motivovat k zamyšlení nad úsporným chováním uživatelů a provozováním správců. Efektivně provozovaná budova je konkurenční výhodou oproti průměru.

Jak to funguje?

Benchmarking budov nabízí porovnání reálných spotřeb energie zadávané budovy s typem a velikostí podobnými budovami z interní databáze. Po zadání základních parametrů k velikosti a užívání hodnocené budovy, reálných spotřeb energie a energetické náročnosti dojde k porovnání a vyčíslení, v jakém percentilu podle spotřeb energie se budova nachází.

Přihlásit se

Zapomenuté heslo