Checklist

Zjistěte stav energetického managementu v budově.

Další nepovinné položky:

Krok 1/8

Jak je ve vaší organizaci zastřešen přístup k efektivnímu hospodaření s energií?

Krok 2/8

Jak je u vás definována odpovědnost za energetický management budovy?

Krok 3/8

Jakým způsobem provádíte měření v rámci hospodaření s energií ve vaší budově?

Krok 4/8

Jak zpracováváte data z měření pro další využití?

Krok 5/8

Jak se u vás řeší investice do opatření snižujících energetickou náročnost?

Krok 6/8

Jak se u vás vzděláváte o energetických úsporách?

Krok 7/8

Jakým způsobem komunikujete o principech energetických úspor uvnitř vaší organizace i navenek?

Krok 8/8

Funguje u vás systém motivace zaměstnanců/uživatelů budovy k úspornému chování?

Co je Checklist a k čemu slouží?

Cílem Checklistu je přimět správce a uživatele budov k zamyšlení se nad aspekty energetického managementu a mírou jeho zavedení v konkrétní budově. Vyhodnocení může sloužit jako podklad pro interní diskuzi a k motivaci ke zlepšování existujícího systému managementu nebo k aplikaci dalších opatření.

Jak to funguje?

Checklist obsahuje 8 otázek, na každou z nich je 5 možných odpovědí s přiřazenými body podle váhy otázky. Vyhodnocení probíhá na základě celkového počtu bodů a odpovědí s nulovým počtem bodů. Výstupem je dokument shrnující odpovědi, dosažený počet bodů a komentář k vyhodnocení.

Přihlásit se

Zapomenuté heslo