Checklist

Zjistěte stav energetického managementu v budově.

Benchmarking

Porovnejte spotřebu energie s obdobnými budovami.

Rozcestník

Rozcestník šetrného stavebnictví

Šetrné budovy a Energetický management

Šetrná budova je šetrná nejen k životnímu prostředí, ale i vlastníkovi a uživatelům. Energetický management je jedním z nástrojů šetrného provozování.

Komplexním řešením získáte také kvalitní vnitřní prostředí nebo finanční a estetické zhodnocení budovy.

Klimatizační jednotka Plynoměr Účinnost kotlů Lidský faktor Podružné měření Vzduchotechnická jednotka s rekuperací Otevírání oken Osvěta Elektroměr Venkovní žaluzie / Rolety Zelená střecha Světlík Certifikace Energetického managementu Osvětlení Měření a analýza

Světlíky

Jsou zdrojem denního světla, čímž se šetří energie na osvětlení. Při automatizovaném ovládání otevírání světlíků v nočním období mohou v létě uspořit energii díky předchlazení budovy. Chlazení je pak potřeba spustit později nebo vůbec. Automaticky ovládané stínění venkovními roletami chrání před nadměrnými tepelnými zisky.

Plynoměr, elektroměr

Měření a nastavení tarifů – Značné finanční úspory lze dosáhnout volbou správných tarifů, rezervované kapacity a předvídání špičkových odběrů měřených čtvrthodinovým maximem. Čím detailnější sledování historie spotřeb je, tím lépe se dá předvídat budoucí odběr.

Zelená střecha

V budově není potřeba tolik chladit, protože se v létě díky vlhkému prostředí v souvrství střechy tolik nepřehřívá. Zároveň se redukuje tzv. městský tepelný ostrov. Dešťová voda se v souvrství zadrží a velká část vypaří, čímž lze díky podružnému měření snížit poplatky za odvod dešťových vod. Při intenzivních deštích se tolik nezatěžuje kanalizace.

Venkovní žaluzie/rolety

Automaticky ovládané venkovní žaluzie nebo rolety redukují nadměrné tepelné zisky a upravují množství přímého i nepřímého slunečního svitu do budovy. Automatické ovládání propojené s regulací umělého osvětlení komplexně zajistí světelnou pohodu.

Účinnost kotlů

Účinnost kotle je klíčovým parametrem, určujícím do budovy dodanou energii na vytápění. Pravidelnými kontrolami a měřením účinnosti kotlů (u větších zařízení povinnými) se tento parametr dá včas ovlivnit.

Účinnost klimatizačních jednotek

Kromě samotné redukce potřeby chlazení jinými opatřeními je důležité kontrolování účinnosti těchto zařízení měřením (u větších zařízení je to i povinné). Pravidelná údržba systému klimatizace včetně výměn filtrů nebývá nákladná a je podstatná pro optimální úsporný chod.

Podružné měření spotřeb

Kromě fakturačního měření na vstupu do budovy je důležité osazovat podružné měření k významným technologickým celkům nebo uceleným částem budovy (např. vzduchotechnika pro gastroprovoz, větší stroje, systém chlazení, osvětlení apod.). Lze pak snáz a včas určit neefektivně provozovaná zařízení.

Osvětlení

Inteligentní ovládání osvětlení umožní zajistit automaticky dostatečné a rovnoměrné osvětlení, které se může samo utlumit při dostatku denního světla a tím šetřit energii. Čidla přítomnosti osob např. na chodbách jsou samozřejmostí. Moderní osvětlení umožňuje plynulou změnu teploty chromatičnosti (barva bílé) světla v závislosti na denní době.

Větrání s rekuperací

Přísun dostatku čerstvého vzduchu je nutnou součástí kvalitního vnitřního prostředí. Systém s rekuperací tepla z odpadního vzduchu čerstvě přiváděnému vzduchu z venkovního prostředí dokáže výrazně snížit spotřebu energie na vytápění v zimě, a přitom nijak nesnížit kvalitu vzduchu. Obdobně může systém fungovat na předchlazení vzduchu v létě. Větrání s rekuperací samozřejmě vyžaduje pravidelnou údržbu, aby fungovalo efektivně. Větrání s rekuperací nijak nezamezuje otevírání oken, pouze se na dobu při otevřeném okně výrazně sníží účinnost systému.

Vliv lidského faktoru

Součástí sofistikovaného energetického managementu bývá centrální přehled o zapnutí jednotlivých světelných okruhů (a samozřejmě i chodu dalších systémů), s možností dálkového ovládání. Případně lze ve vhodných prostorách instalovat časové spínače nebo pohybová čidla. Tím lze eliminovat zbytečně zapnuté spotřebiče a technologie.

Otevírání oken

Přirozené větrání otevíráním oken je samozřejmě možné, s vlivem lidského faktoru se počítá. S ohledem na energetickou efektivitu je vhodné propojit technologické systémy budovy tak, aby po dobu větrání oknem bylo vypnuté vytápění a chlazení. Sofistikované systémy energetického managementu pomocí čidel na oknech určí konkrétní místnost, kterou příslušně regulovat.

Osvěta

Nedílnou součástí fungujícího energetického managementu je pravidelná osvěta a motivace uživatelů budovy. Ta spočívá ve školení úsporného chování v budově a vysvětlení, jaký efekt na spotřebu energie a nákladů změny chování mají. Důležitá je motivace k tomuto šetrnému přístupu, například formou týmových soutěží s cílem vykázat co nejnižší spotřebu energie během směny apod.

Měření a analýza

Čím více dat z různých měření se shromažďuje, tím přesněji lze vyhodnocovat efektivitu spotřebovávání energie a cíleně hledat potenciální úsporná opatření. To může probíhat v nejjednodušší formě (u menších budov) pravidelnou evidencí naměřených spotřeb s porovnáním podobných předchozích období, až po sofistikované centrální dispečinky s předpovídáním chování budovy.

Certifikace Energetického managementu

Certifikace systému energetického managementu v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 je potvrzením kvality a funkčnosti zavedeného systému ve společnosti. Certifikované společnosti nemají podle zákona 406/2000 Sb. za povinnost každé 4 roky obnovovat energetický audit jejich energetického hospodářství. Na samotné zavedení systému energetického managementu je možné získat dotační podporu např. z programu MPO Efekt.

Přihlásit se

Zapomenuté heslo