Checklist

Zjistěte stav energetického managementu v budově.

Benchmarking

Porovnejte spotřebu energie s obdobnými budovami.

Rozcestník

Rozcestník šetrného stavebnictví

Komplexní řešení renovace na inteligentní školu

Inovativní řešení rekonstrukce budovy ze 70. let na energeticky nulovou budovu s využitím obnovitelných zdrojů, šetrných materiálů a systémem hospodaření s šedou vodou. Budova školy je ohodnocena zlatým certifikátem kvality SBToolCZ.

Zadavatel: Střední škola – centrum odborné přípravy technickohospodářské, Českobrodská ul., Praha     www.copth.cz 

Certifikace: Certifikační orgán SBToolCZ, TZÚS Praha, s.p.     www.tzus.cz

Příprava projektu: 2017-2018

 

Zadání projektu

 • Navrhnout energeticky nulovou budovu se zahrnutím aspektů udržitelnosti
 • Aspirovat na zlatý certifikát kvality národního systému hodnocení SBToolCZ
 • Předpokládá se financování z Operačního programu Praha Pól růstu

 

Komplexní navržené řešení

 • Nová fasáda z izolačních systémových lehkých obvodových panelů na bázi dřeva (0,16 W/m2K)
 • Ostatní konstrukce kvalitně tepelně izolující na úrovni pasivního domu
 • 2 tepelná čerpadla s 20 geotermálními vrty pro vytápění a chlazení, v kombinaci s CZT
 • Fotovoltaické panely na všech střechách s bateriovým kontejnerem pro ukládání energie
 • Vnější žaluzie a slunolamy jako prvky stínění a ochrany před přehříváním v létě
 • Zelená střecha a nosná lanka pro popínavé rostliny na fasádách také snižují tepelnou zátěž budovy v létě
 • Podzemní akumulační nádrže pro dešťovou a šedou vodu a technologická zařízení pro využití dešťové a šedé vody pro provoz školy například na splachování a zálivku
 • Vytvoření nových střešních světlíků nad tělocvičnou uspoří část energie na umělé osvětlení


SBToolCZ

 • (Sustainable Building Tool) je český národní certifikační nástroj pro vyjádření úrovně komplexní kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Zahrnuje tedy nejen úroveň energetické náročnosti budovy a pokrytí spotřeby obnovitelnými zdroji, ale hodnotí také míru využití výrobků šetrných k životnímu prostředí (například pomocí environmentálního prohlášení o produktu EPD), kvalitu vnitřního prostředí v budově včetně osvětlení a akustiky nebo hospodaření s dešťovou a šedou vodou.


Operační program Praha Pól růstu

 • Aktivita 2.1.3: Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov.
  Zahrnuje kromě podpory kvalitního zateplení, instalace větrání s rekuperací nebo obnovitelných zdrojů také podporu zelených střech, využití šedé vody, aktivního stínění nebo integrace inteligentních systémů řízení.

 

Infolist o projektu je součástí katalogu Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách, ke stažení zde.

Přihlásit se

Zapomenuté heslo