Checklist

Zjistěte stav energetického managementu v budově.

Benchmarking

Porovnejte spotřebu energie s obdobnými budovami.

Rozcestník

Rozcestník šetrného stavebnictví

EPC v památkových objektech AVU

AVU v Praze využívá 4 památkově chráněné budovy. Pro zvýšení energetické efektivnosti byla zvolena metoda EPC, která je v zadávacím řízení zadávána způsobem podobným tzv. Design&Build. Projekt je dále kombinován s dotací z OPŽP s bonusem za využití EPC.

 

Zadavatel: Akademie výtvarných umění v Praze     www.avu.cz

Dodavatel: ENESA a.s., člen ČEZ ESCO      www.enesa.cz, www.cezesco.cz

Realizace: léto 2018

 

Popis objektů

  • V objektech jsou nainstalovány systémy vytápění, ohřevu vody, větrání, chlazení a osvětlení o různém technickém stavu a efektivitě.
  • Jakožto památkově chráněné budovy nelze zateplit jejich fasády vnějším kontaktním systémem, je však možné při dodržení požadavků památkového úřadu vyměnit okna za úsporné repliky oken původních.

 

Příprava a soutěžení návrhu

  • Jedná se o jeden z prvních projektů podporovaných z OPŽP, který využívá dotační bonifikaci za realizaci podpořeného projektu metodou EPC. Vyhlášení zakázky předcházelo podání žádosti o dotaci, ke které musel být zpracován mimo jiné energetický posudek. Dále bylo nutno upravit obvyklé zadávací podmínky a proces zadávání zakázky přizpůsobit Pravidlům pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP.
  • Pro zvýšení energetické efektivnosti budov byla zvolena metoda EPC. Ve veřejném zadávacím řízení je zadávána způsobem, který je velmi podobný na tzv. Design&Build, tj. zadavatel definuje některé požadavky na výkon a funkci objektu po rekonstrukci a specifikuje opatření, která povinně požaduje realizovat. Jiné výkonové parametry, jako například garantovanou úsporu, použije jako hodnotící kritéria pro výběr dodavatele. Vše ostatní včetně vypracování všech stupňů projektové dokumentace už ponechá na zodpovědnosti vybranému dodavateli.

 

Úsporná opatření a financování

  • Zadavatelem definovaným povinným opatřením je výměna oken za věrné repliky těch původních podle přesné specifikace, samozřejmě energeticky úsporné.
  • Ostatní technologická opatření jsou na zvážení dodavatele, musí ale splnit obecné zadávací podmínky.
  • Projekt zároveň naplňoval všechny předpoklady pro získání dotace z OPŽP, jako památkově chráněný navíc nemusí plnit tak přísná kritéria na obálku budovy po rekonstrukci, jako jiné objekty.
  • Protože je celý projekt realizován metodou EPC s garancí za úspory a s poskytnutím dlouhodobé služby energetického managementu, díky které bude dosažení monitorovacích ukazatelů projektu průkazné, dostane podle aktuálních pravidel OPŽP zvýšenou podporu.

 

Infolist o projektu je součástí katalogu Informační listy s příklady dobré praxe ve veřejných zakázkách, ke stažení zde.

 

Přihlásit se

Zapomenuté heslo