Checklist

Zjistěte stav energetického managementu v budově.

Benchmarking

Porovnejte spotřebu energie s obdobnými budovami.

Rozcestník

Rozcestník šetrného stavebnictví

Optimalizace bytového domu Vavřenova

Jedná o jednu z prvních rekonstrukcí panelových domů do vyššího technického standardu.

  • Žádost o dotační podporu činila 600 000 Kč
  • Úspora tepla na vytápění 51,2%
  • Úspora emisí CO2 25,8 t/rok

Všechny obalové konstrukce budovy jsou zatepleny na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U stejně jako otvorové výplně.

 

Optimalizace projektu: EkoWATT CZ

Přihlásit se

Zapomenuté heslo